Inter-Welm Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Sarni Stok 1, 43-300 Bielsko Biała
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bielsko Biała VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000095478
NIP: 5470170311
Kapitał zakładowy 2 616 798,16 PLN całkowicie opłacony.
designed & powered by: cloudsofthouse.com